O nama


Emil Galušić


Advokatsku kancelariju sam otvorio 18. marta 1991. godine. Po dosadašnjoj praksi najviše predmeta je bilo iz oblasti građanskog i krivičnog prava, radnih odnosa i privrednih sporova.

Certifikati
Eldina Okanović


Od 2006. godine kancelariji se pridružuje gospođica Eldina Okanović, diplomirani pravnik u svojstvu advokatskog pripravnika. Aktivno govori, čita i piše engleski jezik. Po isteku dvogodišnje pripravničke prakse polaže pravosudni i advokatski ispit.Ona je sada advokatski stručni saradnik.

Mirzeta Mešanović


Kancelariji se također 2008. godine pridružuje i Mirzeta Mešanović diplomirani pravnik u svojstvu advokatskog pripravnika koja je još uvijek na poziciji advokatskog vježbenika. Poznaje engleski jezik u govoru i u pismu.Svoju pripravničku praksu je obavljala do 30 .09.2009.godine.

Mario Marković


Kancelariji se također 2011. godine pridružuje i Mario Marković diplomirani pravnik u svojstvu advokatskog pripravnika koji je još uvijek na poziciji advokatskog vježbenika. Aktivno čita, piše i govori engleski jezik.